Zawiadczenia do Urzdu Komunikacji

W celu uzyskania zawiadczenia o zezomowaniu pojazdu waciciel powinien przedstawi do wgldu dowd osobisty, dowd rejestracyjny pojazdu, kart pojazdu, jeeli bya wydana, lub stosowne zawiadczenie wystawione przez organ waciwy ze wzgldu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

W przypadku zagubienia lub kradziey dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych waciciel skada odpowiednie owiadczenie.

Jeeli waciciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym, konieczne jest przedstawienie dokumentu wasnoci pojazdu, np.: umowy kupna-sprzeday, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sdu itp.