Zaświadczenia do Urzędu Komunikacji

W celu uzyskania zaświadczenia o zezłomowaniu pojazdu właściciel powinien przedstawić do wglądu dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, lub stosowne zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych właściciel składa odpowiednie oświadczenie.

Jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym, konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np.: umowy kupna-sprzedaży, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sądu itp.